Nahoru

O nás

Autorizace ČKAIT v oborech pozemní stavby a statika a dynamika staveb
IČO 13826697
DIČ CZ5604230401
Jsme plátci DPH
Živnostenský list č.j. 5562/92 za dne 24.6.1992 vydaný OÚ v Praze 4
Zahájení činnosti firmy 1.12.1990
Jsme zapsáni v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách
Máme certifikát na systém managementu kvality podle ČSN ISO 9001:2016

Členství v organizacích

  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  • Český svaz stavebních inženýrů
  • Česká společnost pro beton a zdivo

Naše historie:

1990 - Začínáme hned po sametové revoluci. Pracujeme zejména v papírenském průmyslu, v kterém jsme projektovali od začátku osmdesátých let a věnovali se mu i v postgraduálním studiu zaměřenému na dynamické účinky papírenských strojů. Další nejčastější oblastí naší práce jsou bytové a občanské stavby.

1992 - Rozšířili jsme práce také do cukrovarnického průmyslu.

1993 - Získáváme autorizaci v oborech pozemní stavby a statika a dynamika staveb.

1997 - Zahájili jsme spolupráci s firmou Philips při dodávkách kardiologií, rentgenových zařízení a magnetických rezonancí v nemocnicích v celé republice.

Provedli jsme statickou část prováděcího projektu rozsáhlé rekonstrukce Myslíkova paláce blízko rohu Karlova náměstí.

1998 -  Zahájili jsme práce v papírnách MONDI Štětí na velkém množství investičních akcích i na podkladech pro opravy staveb.

2001 - Vznikají naše první jednoduché internetové stránky.

2002 - Účastnili jsme se posuzování objektů zasažených povodní - zejména ve Vraném nad Vltavou a v Praze - Karlíně.

2002 - 2006 - Vypracovali jsme statickou část projektu Nového filmového studia na Barrandově o velikosti 4000 m2.

2009 - 2011 - Účastníme se konzultačních cest v papírnách a v dodavatelských firmách v Dánsku a Finsku.

2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj nás zapsalo do seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách.

2019 - Získali jsme certifikát na systém managementu kvality podle ČSN ISO 9001:2016.

 

Novinky

Naše práce při Covid-19

Snažíme se provádět práce i při probíhající epidemii.

Číst více