Nahoru
Autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb

Statická a projekční kancelář

Zajišťujeme:

 • kompletní projekty
 • statické části projektů
 • statické výpočty
 • statické posudky, návrhy sanací, úpravy a zesilování nosných konstrukcí
 • návrhy kotvení a použití speciálních hmot
 • průzkumné a diagnostické práce
 • potřebná projednání a odborné dozory

 
Ve spolupráci s dalšími odborníky dále doporučíme:

 • všechny projekční profese
 • diagnostickou laboratoř pro betonové konstrukce
 • zatěžkávací zkoušky
 • zkoušky svařitelnosti ocele
 • firmy pro sanaci a speciální hmoty
 • mykologickou laboratoř
 • geodetická zaměření
 • hydrogeologické průzkumy a zkoušky
 • stavební průzkum a diagnostiku

Novinky

Otevřeli jsme pobočku ve Zlínském kraji.

Ing. Jiří Skopalík otevřel pobočku ve Francově Lhotě 295 na Vsetínsku.

Číst více