Nahoru

O nás

Autorizace ČKAIT v oborech pozemní stavby a statika a dynamika staveb
IČO 13826697
DIČ CZ5604230401
Jsme plátci DPH
Živnostenský list č.j. 5562/92 za dne 24.6.1992 vydaný OÚ v Praze 4
Zahájení činnosti firmy 1.12.1990
Jsme zapsáni v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách
Máme certifikát na systém managementu kvality podle ČSN ISO 9001:2016

Členství v organizacích

  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  • Český svaz stavebních inženýrů
  • Česká společnost pro beton a zdivo

Naše historie:

1990 - Začínáme hned po sametové revoluci. Pracujeme zejména v papírenském průmyslu, v kterém jsme projektovali od začátku osmdesátých let a věnovali se mu i v postgraduálním studiu zaměřenému na dynamické účinky papírenských strojů. Další nejčastější oblastí naší práce jsou bytové a občanské stavby.

1992 - Rozšířili jsme práce také do cukrovarnického průmyslu.

1993 - Získáváme autorizaci v oborech pozemní stavby a statika a dynamika staveb.

1997 - Zahájili jsme spolupráci s firmou Philips při dodávkách kardiologií, rentgenových zařízení a magnetických rezonancí v nemocnicích v celé republice.

Provedli jsme statickou část prováděcího projektu rozsáhlé rekonstrukce Myslíkova paláce blízko rohu Karlova náměstí.

1998 -  Zahájili jsme práce v papírnách MONDI Štětí na velkém množství investičních akcích i na podkladech pro opravy staveb.

2001 - Vznikají naše první jednoduché internetové stránky.

2002 - Účastnili jsme se posuzování objektů zasažených povodní - zejména ve Vraném nad Vltavou a v Praze - Karlíně.

2002 - 2006 - Vypracovali jsme statickou část projektu Nového filmového studia na Barrandově o velikosti 4000 m2.

2009 - 2011 - Účastníme se konzultačních cest v papírnách a v dodavatelských firmách v Dánsku a Finsku.

2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj nás zapsalo do seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách.

2019 - Získali jsme certifikát na systém managementu kvality podle ČSN ISO 9001:2016.

2021 - Otevřeli jsme pobočku ve Francově Lhotě. Z hlediska menší kapacity se orientujeme převážně jen na statické části projektů a statické posudky. Kompletní projekty zajišťujeme téměř jen pro papírny Mondi Štětí a.s.

 

Novinky

Otevřeli jsme pobočku ve Zlínském kraji.

Ing. Jiří Skopalík otevřel pobočku ve Francově Lhotě 295 na Vsetínsku.

Číst více